Dilluns, 17 De Desembre De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

02/05
2017

Nota informativa sobre la cobrança de l'impost de béns immobles


Calendari de cobrança de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL)

Des de lOrganisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals sha aprovat el calendari de cobrança per aquest any 2017 corresponent al padró de lImpost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI urbana), el qual detallem a continuació i també es pot consultar al BOP de Lleida número 81 de 27.04.2017.

 

 

Rebuts no domiciliats:del 3 de maig al 5 de juliol.

 

Rebuts domiciliats:sefectua el pagament fraccionat en tres terminis corresponents a les següents dates de càrrec:

 

-         1r pagament: 2 de juny.

-         2n pagament: 1 dagost.

-         3r pagament: 31 doctubre.

 

 

Així mateix, arran de la normativa SEPA, sha produït una sèrie de modificacions en els quaderns bancaris, com és la descripció dels rebuts domiciliats que només disposa dun espai de 140 caràcters.

 

En aquest sentit, en el càrrec bancari es detalla un codi que es pot introduir a loficina virtual de lorganisme (https://ov.oagrtl.cat) obtenint les dades completes del rebut.Mapa Web