Diumenge, 20 De Maig De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

09/04
2011

Oficina Virtual de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Lleida


L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Lleida ha posat en marxa una nova Oficina Virtual per tal de poder fer els tràmits per internet.
L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Lleida, entitat encarregada dels rebuts de l'IBI d'Urbana, IBI de rústica i IAE, ha posat en marxa una nova Oficina Virtual per tal de poder fer els tràmits per internet. a través de la seva web www.oagrtl.cat

Alguns dels tràmits que actualment es poden realitzar són:
- Domiciliació bancària de rebuts, baixes i modificaciones
- Pagament de tributs
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: aplicació del prorrateig per trimestres
- Impost sobre activitats econòmiques: aplicació del prorrateig per trimestres

Properament, a partir del segon semestre del 2011, també oferiran els següents serveis:
- Sol·licitud del document per fer el pagament de tributs
- Demanar un justificant conforme un deute està pagat
- Modificació de l'adreça fiscal i/o correcció d'errors ortogràfics en el nom/cognoms

Es pot consultar el calendari de desplegament dels serveis telemàtics a la seva web, dins l'apartat "notícies".


Informació addicional


Mapa Web