Diumenge, 20 De Maig De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

21/12
2015

Aprovació inicial pressupost 2016ESTAT INGRESSOS  

 

CAP

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST MUNICIPAL

1

Impostos Directes

247.298,21 ¬

2

Impostos Indirectes

7.000,00 ¬

3

Taxes i altres ingressos

195.192,99 ¬

4

Transferències corrents

196.414,49 ¬

5

Ingressos patrimonials

4.815,00 ¬

6

Venda dinversions reals

0,00 ¬

7

Transferències de capital

27.000,00 ¬

9

Passius financers

0,00 ¬

 

TOTAL INGRESSOS

677.720,69 ¬

 

ESTAT DESPESES

 

CAP

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST MUNICIPAL

1

Despeses de personal

237.977,76 ¬

2

Compra béns corrents

253.427,28 ¬

3

Despeses financeres

9.867,96 ¬

4

Transferències corrents

2.252,84 ¬

5

Fons contingència i reserves inversió

16.300,00 ¬

6

Inversions reals

101.194,85 ¬

9

Passius financers

56.700,00 ¬

 

TOTAL DESPESES

677.720,69 ¬


Informació addicional :


Mapa Web